Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Επιτροπή Εθελοντισμού και Ανθρωπιστικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Εθελοντισμού και Ανθρωπιστικών θεμάτων  έχει σαν πρωταρχικό της στόχος την προώθηση στα μέλη της, της ιδέας του εθελοντισμού και η καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κατ΄αρχάς εμπνέοντας τα μέλη του ΙΝΕ και δίνοντάς τους το κίνητρο της βελτίωσης της καθημερινότητάς μας, με μικρές, αλλά ουσιαστικές, ενέργειες σε τομείς όπως σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και  της κοινωνικής προσφοράς. Θα ενθαρρυνθούν τα μέλη του ΙΝΕ να πάρουν πρωτοβουλίες και να καταθέσουν τις ιδέες, τις προτάσεις, τις ανάγκες τους ξεκινώντας από τα απλά, τα «μικρά» και άμεσα υλοποιήσιμα. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε σε ενέργειες που ενδυναμώνουν, βελτιώνουν και καθορίζουν μια κοινή βάση για τον τρόπο λειτουργίας του Εθελοντικού Κινήματος σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στόχοι Επιτροπής,

  • Προώθηση του προτύπου του εθελοντή-ενεργού πολίτη στους νέους
  • Οργάνωση και υποστήριξη εθελοντικών προγραμμάτων και δράσεων
  • Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση γύρω από τον εθελοντισμό
© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media