Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού

Η Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού θα ασχολείται με θέματα που αφορούν τη παιδεία και τον αθλητισμό.  Επιπλέον, η επιτροπή θα αναλαμβάνει την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για θέματα παιδείας και αθλητισμού.

Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένα , η επιτροπή θα καταπιάνεται με ποικίλα θέματα αφού σκοπός της είναι να εντάξει στους κόλπους της εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων. Ενδεικτικά,  θέματα είναι  η διδασκαλία ξένων γλωσσών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός , ο ρόλος της Διεύθυνσης στην ομαλή λειτουργία  ενός σχολικού οργανισμού, μέθοδοι διδασκαλίας με σκοπό τη  στήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κτλ

Η ενασχόληση της επιτροπής με θέματα αθλητισμού κρίνεται απαραίτητη καθώς η σχέση παιδείας και αθλητισμού είναι αλληλένδετη. Ο αθλητισμός καλλιεργεί συγκεκριμένες δεξιότητες και αναπτύσσει την έννοια του ευ αγωνίζεσθαι. Παράλληλα η συνεργασία παιδείας και αθλητισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής που περιλαμβάνει τη σωστή διατροφή και την άσκηση.

© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media