Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Επιτροπή Οικονομίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Επιτροπή Οικονομικών

“No complaint … is more common than that of a scarcity of money” Adam Smith (1723 – 1790)

Η Επιτροπή Οικονομικών του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων απευθύνετε σε νέους επιστήμονες με σπουδές στα οικονομικά, λογιστική, χρηματοοικονομικά καθώς και άλλους συναφείς κλάδους. Στόχο και σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες, να αξιοποιήσουν τις ικανότητες και γνώσεις τους, να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε οικονομικά θέματα και προβλήματα της επικαιρότητας, να διαμορφώσουν εισηγήσεις καθώς και να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο επαφών με άτομα και επαγγελματίες από το χώρο των επιχειρησεων και της οικονομίας.

Φέρνωντας κοντά τους νέους επιστήμονες του ευρύτερου χόρου των οικονομικών, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και ιδεολογιών, η Επιτροπή Οικονομικών (Ε.Ο.) φιλοδοξεί μέσα από την ανεξάρτητη έρευνα, την εμπεριστατομένη και διεξοδική μελέτη και την ανοικτή συζήτηση τρεχουσών αλλά και διαχρονικών θεμάτων που απασχολούν τον τομέα, να ενημερώσει τον κόσμο, να παράξει ιδέες και να προτείνει λύσεις προς κάθε αρμόδιο για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον καθένα μας.

Μοναδικός γνώμονας της Ε.Ο. είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον της Κύπρου και των πολιτών της, μέσα από το πρίσμα φυσικά του γεγονότος ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή οικογένοια, και σε μια διεθνή κοινότητα όπου η συνεργασία και η συμπόρευση των κρατών προς κοινούς στόχους είναι απαραίτητο συστατικό για την πρόοδο και την ευημερία.

 

Επιτροπή Επιχειρηματικότητας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου των επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο και απαρτίζουν τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης μιας οικονομίας.  Η δημιουργία περισσότερων βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όπως επίσης και στη προώθηση/ενίσχυση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στην υγιή οικονομική διακυβέρνηση.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι νέοι κάνουν στροφή προς την καινοτομία που έχει ως αποτέλεσμα την άνθιση αρκετών νεοφυών επιχειρήσεων. Ωστόσο, λόγω των υφιστάμενων εσωτερικών ανεπαρκειών και περιορισμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η συμβολή των νέων επιχειρήσεων μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές τους.

Σκοπός της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΕκΚ) είναι να συμβάλει στην δημιουργία όσο καλύτερων συνθηκών για την στήριξη και αναδιάρθρωση του πλαισίου δραστηριοποίησης και  ανάπτυξης των Κυπριακών επιχειρήσεών.  

Ως εκ τούτου τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι για την επιτροπή:

  1. Πρωταρχικοί στόχοι είναι η συνεχόμενη μελέτη,  η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν ολόκληρο το επιχειρηματικό οικοσύστημα
  2. Πραγματοποίηση συναντήσεων για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την εξεύρεση πιθανών λύσεων και εισηγήσεων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
  3. Ετοιμασία και υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια Κυβερνητικά σώματα προκειμένου να επιτευχθούν διάφορες ευνοϊκές τροποποιήσεις
  4. Οργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων όπως επίσης και σύνταξη άρθρων που αποβλέπουν στην προαγωγή των σκοπών της επιτροπής αλλά και του Ινστιτούτου γενικότερα
© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media