Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Επιτροπή Οικονομικών

“No complaint … is more common than that of a scarcity of money” Adam Smith (1723 – 1790)

Η Επιτροπή Οικονομικών του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων απευθύνετε σε νέους επιστήμονες με σπουδές στα οικονομικά, λογιστική, χρηματοοικονομικά καθώς και άλλους συναφείς κλάδους. Στόχο και σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες, να αξιοποιήσουν τις ικανότητες και γνώσεις τους, να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε οικονομικά θέματα και προβλήματα της επικαιρότητας, να διαμορφώσουν εισηγήσεις καθώς και να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο επαφών με άτομα και επαγγελματίες από το χώρο των επιχειρησεων και της οικονομίας.

Φέρνωντας κοντά τους νέους επιστήμονες του ευρύτερου χόρου των οικονομικών, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και ιδεολογιών, η Επιτροπή Οικονομικών (Ε.Ο.) φιλοδοξεί μέσα από την ανεξάρτητη έρευνα, την εμπεριστατομένη και διεξοδική μελέτη και την ανοικτή συζήτηση τρεχουσών αλλά και διαχρονικών θεμάτων που απασχολούν τον τομέα, να ενημερώσει τον κόσμο, να παράξει ιδέες και να προτείνει λύσεις προς κάθε αρμόδιο για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον καθένα μας.

Μοναδικός γνώμονας της Ε.Ο. είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον της Κύπρου και των πολιτών της, μέσα από το πρίσμα φυσικά του γεγονότος ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή οικογένοια, και σε μια διεθνή κοινότητα όπου η συνεργασία και η συμπόρευση των κρατών προς κοινούς στόχους είναι απαραίτητο συστατικό για την πρόοδο και την ευημερία.

© 2017 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created with by Sorvus Media