Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επιτροπή Πολιτισμού

Η Τέχνη είναι το υψηλότερο μέσο που βοηθεί τους ανθρώπους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Τίποτε δεν μας ενώνει καλύτερα από μια κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση.
Γιώργος Σεφέρης

Με γνώμονα το γεγονός ότι η επιτροπή πολιτισμού είναι νεοϊδρυθείσα στο σώμα του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων Κύπρου, αποβλέπω σε μια παραγωγική θητεία που θα την κατοχυρώσει και θα προσφέρει τόσο στα μέλη του ινστιτούτου όσο και στον κόσμο της Κύπρου, ουσιαστικές εμπειρίες πολιτισμού μέσα από συντονισμένες δράσεις. Η Επιτροπή Πολιτισμού θέτει σαν στόχο τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με παράγοντα υψηλής ποιοτικής στάθμης, στις οποίες θα συμμετέχουν καλλιτέχνες, που ζουν και δημιουργούν στην Κύπρο καθώς κι από το εξωτερικό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο κοινό για μια πιο ουσιαστική επαφή και γνωριμία με το έργο τους. Βασικό μέλημα της επιτροπής είναι η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και η προώθησή τους καθώς και η συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς, σωματεία, ενώσεις και πολιτιστικά κέντρα για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της.,

Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού

Η Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού θα ασχολείται με θέματα που αφορούν τη παιδεία και τον αθλητισμό.  Επιπλέον, η επιτροπή θα αναλαμβάνει την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για θέματα παιδείας και αθλητισμού.

Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένα , η επιτροπή θα καταπιάνεται με ποικίλα θέματα αφού σκοπός της είναι να εντάξει στους κόλπους της εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων. Ενδεικτικά,  θέματα είναι  η διδασκαλία ξένων γλωσσών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός , ο ρόλος της Διεύθυνσης στην ομαλή λειτουργία  ενός σχολικού οργανισμού, μέθοδοι διδασκαλίας με σκοπό τη  στήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κτλ

Η ενασχόληση της επιτροπής με θέματα αθλητισμού κρίνεται απαραίτητη καθώς η σχέση παιδείας και αθλητισμού είναι αλληλένδετη. Ο αθλητισμός καλλιεργεί συγκεκριμένες δεξιότητες και αναπτύσσει την έννοια του ευ αγωνίζεσθαι. Παράλληλα η συνεργασία παιδείας και αθλητισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής που περιλαμβάνει τη σωστή διατροφή και την άσκηση.

© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media