Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Προτάσεις

Προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Ιδιωτικό και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (ΙΝΕ), ως μια διευρυμένη επιστημονική κοινότητα αποτελούμενη από ενεργούς νέους επιστήμονες, έχει ως στόχο την επικοδομητική συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτικοοικονομικά δρώμενα του τόπου μέσω καίριων...

Πρόταση για Υιοθέτηση Συνταγματικής Προσφυγής

Η Επιτροπή Νομικών του Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου υπέβαλε πρόταση για την περαιτέρω αξιοποίηση του Ανώτατου...

© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media