Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy

Το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) είναι ένας αυτόνομος και μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2011, με κύρια αποστολή την παραγωγή νέων ιδεών,αντιλήψεων και προτάσεων από νέους επιστημονικά καταρτισμένους επαγγελματίες, προς επίλυση σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.

Τα μέλη του Ινστιτούτου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν εποικοδομητικά στο κοινωνικό διάλογο και να συνεισφέρουν στην κοινωνία, προβάλλοντας ταυτόχρονα το επιστημονικό τους έργο και αναπτύσσοντας το δίκτυο επαγγελματικών και κοινωνικών επαφών τους.

Το ΙΝΕ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να ξανασυναντηθούν με την πολιτική έξω από κομματικούς μηχανισμούς και στεγανά, καταθέτοντας με αμεσότητα ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις, σε ζητήματα που εντοπίζουν δια ζώσης στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο, οι νέοι επιστήμονες αποκτούν λόγο και ρόλο.

Οι εξειδικευμένες Επιτροπές-δεξαμενές σκέψης, οι οποίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη του Ινστιτούτου, είναι οι εξής:

1. Οικονομικών
2. Νομικών
3. Ενέργειας και Περιβάλλοντος
4. Πολιτισμού
5. Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
6. Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
7. Aνθρωπιστικών Θεμάτων και Εθελοντισμού

Έχουν επίσης δημιουργηθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, με κύριο σκοπό την υποστήριξη και προβολή των μελετών και δράσεων των Επιτροπών του Ινστιτούτου.
  •  Τμήμα Επαγγελματικής Υποστήριξης Μελών, με κύριο σκοπό την επαγγελματική υποστήριξη και ανάπτυξη του επαγγελματικού και επιχειρηματικού δικτύου των μελών του Ινστιτούτου.
© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media